Eklektik
Koda 00574

Kristina Rutar

Eklektik

2011, E.A. suha igla 2/3, 36 x 46 cm

€ 220,00
O avtorju