Pogoji poslovanja spletne trgovine ART & DESIGN STORE

1. Splošno

Predmetni pogoji poslovanja Spletne trgovine ART & DESIGN STORE (v nadaljevanju tudi “Pogoji poslovanja”) se nanašajo na prodajo preko spletnih strani  store.ateljegalerija.si  (v nadaljevanju “Spletna trgovina” in “prodaja po spletu”), s katero upravlja in katere lastnik je družba ATELJE GALERIJA, prodaja umetniških izdelkov, d.o.o.,  Gallusovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana, matična številka: 3399940000, ID številko za DDV: SI 45476217 (v nadaljevanju »Družba«). 

Ti Pogoji poslovanja določajo delovanje Spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika oziroma kupca in Družbe ter urejajo poslovni odnos med Družbo in kupcem. Kupec je vsaka polnoletna, fizična oseba, identificirana in registrirana s podatki iz izpolnjenega elektronskega naročila. Družba prodaja svoje izdelke v Spletni trgovini zgolj fizičnim osebam, ki kupujejo in uporabljajo izdelke za namene izven poklicne in/ali pridobitne dejavnosti in ne za nadaljnjo komercialno prodajo. V tem delu veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu in ostala relevantna zakonodaja. Z ločeno pogodbo so lahko dogovorjeni drugačni ali dodatni pogoji prodaje.  Predmetni Pogoji poslovanja v primeru nakupa s strani pravnih oseb ne veljajo, temveč se uporabijo pogoji kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Družbo in pravno osebo.

Uporabnika oziroma kupca zavezujejo Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila. Ob potrditvi nakupa kupec potrdi tudi predmetne Pogoje poslovanja, kar pomeni, da je kupec v popolnosti, brezpogojno in v celoti sprejel predmetne pogoje in potrdil njihovo razumevanje. Morebiten pogoj, katerega izrazi kupec v postopku naročanja je brez pravnih učinkov za Družbo.
Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine Pogojev poslovanja brez predhodne najave ali opozorila ter z omogočeno sledljivostjo sprememb pogojev na spletni strani Družbe.

2. Registracija kupca

Kupec se pred oddajo naročila v Spletni trgovini ustrezno registrira. Registracija obsega vnos vseh zahtevanih podatkov v elektronski obrazec v Spletni trgovini, ki so potrebni za dodelitev uporabniškega imena (user ID) in gesla (password), kar omogoča povezovanje kupca z vnesenimi podatki.
Kupec jamči za točnost in resničnost podatkov vpisanih v elektronski obrazec registracije ter je odgovoren za napačne, neresnične ali izmišljene podatke. Družba si v primeru kupčevih napak, zlorab ali kršitev  pridržuje pravico do uveljavljanja zahtevkov za nastalo škodo. 

3. Ponudba izdelkov v Spletni trgovini in cene

Ponudba izdelkov v Spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta ažurira in spreminja pogosto in hitro. Praviloma so v ponudbi Spletne trgovine izdelki, ki so na zalogi. V primeru, da izdelka ne bi bilo več na zalogi, bo Družba o tem uporabnika (kupca) obvestila in naročilo stornirala ter kupcu vrnila morebitna že vplačana sredstva. 
Glede na naravo izdelkov se trudimo, da bi njihov prikaz v Spletni trgovini čimbolj odražal dejanski izgled izdelkov v naravi, a kljub temu lahko pride do odstopanj, kar pa ne predstavlja napake izdelka. Razen v primerih, kjer je izrecno označeno drugače, so stojala, nosilci, okvirji ipd. prikazani simbolično, medtem ko je izdelek prodan in bo dostavljen kupcu brez tovrstnih dodatnih elementov. 

Rok dobave izdelkov je 7 delovnih dni za dostavo na naslove v Sloveniji. Roki dobave so informativni in ne zavezujejo Družbe. V nobenem primeru prekoračitev roka dobave ne pomeni povzročitve škode kupcu, upravičenje kupca do plačila obresti ali možnost preklica naročila v teku. Dostava bo zagotovljena po pošti ali z dostavo na naslov, naveden v naročilu. Kupec s potrditvijo naročila zagotavlja, da bo pošiljko prevzel v roku za prevzem, ki ga določi dostavljavec, v nasprotnem primeru pa je dolžan Spletni trgovini povrniti vse stroške in škodo, nastale zaradi neprevzema pošiljke. 
Spletna cena velja za nakup preko Spletne trgovine. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub temu, da si Družba prizadeva zagotoviti najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila bo Družba uporabnika (kupca) o tem nemudoma obvestila in mu omogočila odstop od nakupa oziroma ponudila rešitev, ki bo obojestransko sprejemljiva.
Vse cene v Spletni trgovini so izražene v valuti EURO. Obračun in višina DDV ter morebitnih drugih davkov je naveden ob naročilu in na računu.  

4. Postopek nakupa

V Spletni trgovini izberite izdelek in ga s klikom na gumb "V košarico" dodajte v košarico. V košarici si lahko ogledate seznam izbranih izdelkov, spremenite količino ali odstranite izdelek. Če želite dodati nove izdelke v košarico, kliknite na gumb "Nadaljuj z nakupovanjem". Izdelki, ki ste jih že dodali v vašo košarico, bodo tam ostali, dokler naročilo ne bo dokončano oz. izdelkov ne boste odstranili iz košarice. 

Ko imate v košarici izdelke, ki jih želite naročiti, kliknite na gumb "Na blagajno".  Sledila bo prijava oziroma registracija v sistem Spletne trgovine z vašim uporabniškim imenom in geslom. Naročilo lahko oddate tudi brez prijave z vpisom vašega elektronskega naslova ("Nakup kot gost"). 

V naslednjem koraku bo sledil vpis/pregled kontaktnih podatkov za dostavo, izbira načina dostave in izbira načina plačila. Obstoječi oziroma že registrirani uporabniki na tem koraku preverite že vpisane kontaktne podatke in izberite plačilo ter način dostave. Novi uporabniki vpišite vse zahtevane kontaktne podatke, prav tako izberite način plačila in način dostave.


Družba uporabniku omogoča naslednje načine plačila za nakup izdelkov iz Spletne trgovine:

  • z vnaprejšnim nakazilom kupnine na transakcijski račun Družbe po predračunu;
  • plačilo s plačilno kartico preko plačilnega sistema PayPal, pri čemer boste po oddaji naročila avtomatsko preusmerjeni na spletno stran PayPal, kjer boste vnesli podatke o kreditni kartici ter izvedli plačilo.

Uporabnik ob oddaji naročila izbere način pošiljanja , za kar se obračunajo prikazani stroški pošiljanja. 
Stroški pošiljanja so prikazani ob možnem načinu pošiljanja izdelka v Spletni trgovini za posamezni izdelek iz Spletne trgovine.
Sledi pregled in potrditev naročila s strani uporabnika. Prosimo, da preverite vpisane podatke in naročilo. Če se z vpisanimi podatki in Pogoji poslovanja strinjate, potrdite Pogoje poslovanja in oddajte naročilo s klikom na gumb »Zaključi naročilo«. Vaše naročilo bo oddano, na elektronski naslov boste dobili potrditev o izvršenem naročilu.

5. Kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna pogodba med Družbo in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Družba potrdi oddano elektronsko naročilo in kupcu pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene, podatki o dostavi in drugi pogoji fiksni in zavezujoči tako za Družbo kot za kupca.
Družba ob ali po dostavi naročenih izdelkov kupcu pošlje tudi račun. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti Družbo v osmih dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

6. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov  v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. 
Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Atelje Galerija, Gallusovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana (store@ateljegalerija.si) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe, in sicer s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti. 

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če kupec odstopi od te pogodbe, mu Spletna trgovina brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o  odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni  cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor  je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Spletna trgovina lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. 

Kupec blago vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je obvestil Spletno trgovino o odstopu od pogodbe, pri čemer mora biti vračilo izvršeno na način, ki zagotavlja varno vračilo izdelkov na enak način, kot so bili poslani kupcu. Rok se upošteva, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.
Kupec mora blago vrniti na naslov: Atelje Galerija, Gallusovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana. Družba ne prevzema odgovornosti za poškodovanje ali izgubo izdelkov med vračilom.


7. Varnost nakupa in osebnih podatkov

Družba uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil in plačil preko spleta in varen postopek nakupa v Spletni trgovini z zaščito pred zlorabami.

Za varnost je odgovoren tudi kupec tako, da zagotovi varen dostop do svojih uporabniških podatkov in gesel ter ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov.
Informacije v zvezi z  varovanjem osebnih podatkov so na voljo v Politiki varstva osebnih podatkov.

8. Obravnava poškodovanih pošiljk in stvarnih napak

Družba od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto/ kurirju dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dobavitelju pošiljke (Pošti Slovenije ali kurirski službi) in izpolniti ter podpisati zapisnik o poškodovani pošiljki pri dobavitelju pošiljke.

Odgovornost Družbe za napako na izdelku velja le za izdelke s skrito napako, ki ni bila vidna kupcu ob prevzemu izdelka, pri čemer je potrebno upoštevati, da Družba v Spletni trgovini prodaja umetniške izdelke brez ali z omejeno funkcionalnostjo, pri katerih ni mogoče govoriti o stvarni napaki. V kolikor je izdelek iz Spletne trgovine namenjen funkcionalni rabi, se šteje, da ima izdelek stvarno napako kadar: izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo; izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila (simbolično). Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Možnost vračila ali zamenjave izdelka ne velja za izdelke poškodovane tekom prevoza, za katere je dolžnost kupca, da z njimi sooči prevoznika ob prevzemu izdelka, poškodovanje izdelkov zaradi nevestnega ravnanja kupca ali zaradi nespoštovanja navodil za uporabo oziroma zaradi neobičajne uporabe izdelka. 

Napaka izdelka mora biti notificirana na naslov: store@ateljegalerija.si. Ob vračanju izdelka je kupec dolžan priložiti tudi kopijo računa. Izdelek se vrača na stroške kupca. Družba na podlagi pregleda izdelka ugotavlja utemeljenost reklamacije ter odloči o zamenjavi ali popravilu izdelka. V primeru ugotovljene dejanske napake na izdelku, za katero je odgovorna Družba in je ugotovljena potreba po popravilu ali zamenjavi izdelka, se kupcu povrnejo tudi stroški vračila izdelka v Družbo.

9. Avtorske in druge pravice

Izdelki v Spletni trgovini so zaščiteni s pravicami avtorskega prava, pravicami industrijske lastnine ter/ ali z drugimi pravicami. Informacije v zvezi z zaščito avtorskih pravic so na voljo v Pravnem obvestilu.

10. Pritožbe in spori

Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistema obravnavanja pritožb. 
Uporabnik (kupec) lahko v primeru težav pokliče na tel.: +386 (0)1 781 92 11  ali pritožbo odda po elektronski pošti na naslov: store@ateljegalerija.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Morebitno pritožbo bomo skušali rešiti v najkrajšem času in vas o postopku tudi obvestili. 

Spletna trgovina ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora v zvezi z nakupi v Spletni trgovini. Pritožbo pa lahko vložite na platformi Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (Platforma za SRPS). 

V kolikor vaše pritožbe ne bo mogoče rešiti sporazumno, je za vse s tem povezane spore pristojno sodišče splošne krajevne pristojnosti ali sodišče, na območju katerega ima kupec - potrošnik stalno oziroma začasno prebivališče.

11. Veljavno pravo 

Za te Pogoje poslovanja in za vse spore med Družbo in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko pravo. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.