Andrej Hrausky

Arhitekt Andrej Hrausky je leta 1976 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani pri profesorju Edvardu Ravnikarju. Že med študijem je postal član uredništva ab-arhitektov bilten in pričel objavljati strokovne članke. Pozneje je 25 let vodil arhitekturno galerijo DESSA v Ljubljani in pripravil preko 200 arhitekturnih razstav doma in v tujini. S pisanjem o arhitekturi in predavanji se je še bolj intenzivno ukvarjal in članke o slovenski arhitekturi objavljal tudi v mnogih tujih strokovnih revijah. Sam ali s soavtorji je avtor več knjig o arhitekturi Jožeta Plečnika, Maksa Fabianija, o arhitekturi Ljubljane in drugih ter številnih razstavnih katalogov. Ko je bil imenovan za eksperta v delovno skupino za pripravo dokumentacije za vpis Plečnikove Ljubljane na seznam UNESCO, se je ponovno poglobil v delo tega arhitekta. Po knjigi Simboli v Plečnikovi arhitekturi iz leta 2016, je leta 2017 izšla še knjiga Plečnikova arhitektura v Ljubljani. V njej so objavljena vsa Plečnikova arhitekturna dela v Ljubljani in okoliščine njihovega nastanka. Kljub zavedanju o veličini našega najpomembnejšega arhitekta, pa je njegovo delo še vedno premalo poznano in razumljeno.