Slivije Arc Popovič

Svojo umetniško pot je kipar, grafik in slikar Silvije Arc Popovič začel v 70. letih prejšnjega stoletja s prepoznavnimi kolaži in skulpto-slikami. Avtorjev način likovnega ustvarjanja predstavlja enega izmed številnih temeljnih principov modernizma, saj ostaja v osnovi naravnan k prostorskemu učinkovanju in procesu njegove arhitekturno pogojene percepcije. Silvije Arc Popovič vedno izhaja iz risbe in njegova prioriteta je, da razmišlja o materiji in snovnosti kot taki. Zato mu je dragocen vsak material, tudi industrijsko izdelan produkt, predmet, objekt ali samo njegov del, ki ga zavestno išče ali naključno odkrije. Ob izbiri materialov sta zanj pomembna tudi proces razmišljanja o likovno-teoretskih vprašanjih kakor tudi o statusu, medsebojnem vplivanju in nenehnih spremembah v umetnosti, naravi in družbi.


Več...